Nepovoleno

Moc děkujeme Perfect Academy

Děkujeme paní Kunzové z Perfect Academy CZ za příspěvek ve výši 50.000 Kč. Tyto peníze budou použity na projekt Restart, který pomáhá lidem, kteří vyrostli v dětských domovech s osamostatněním se. Každý člen projektu má svého průvodce, se kterým se pravidelně schází 2x v měsíci. Moc si podpory od Perfect Academy vážíme.

Leave a comment

Napiš nám >>