Nepovoleno

Co o projektu říkají průvodci

Každý z nás se může během života dostat do těžké životní situace a obzvlášť náročné to je v období dětství. Myslím si, že by na to ale nikdo neměl zůstat sám. Příběh Veroniky mě velmi inspiroval v tom, že i těžkosti se dají postupně proměnit v přednosti. Pracovat pro NFVK je pro mě nejen radost, ale je i přínosem pro osobní růst. Velmi se mi líbí spolupráce s mladými lidmi, kde můžu objevovat jejich potenciál a provázet je v průběhu opouštění dětského domova.

Markéta Janů

Své parťáky se snažím provázet jejich vlastní cestou. Poskládat jejich střípky mozaiky do celku, který bude směřovat k jejich životnímu cíli. Zaměřuji se na posilování zdravého sebevědomí, uvědomění si vlastního JÁ, objevování a rozvíjení osobnostních talentů. Společně hledáme zdroje, které mohou využívat při řešení složitých životních situací a nástrah. Snažím se své parťáky pozitivně motivovat, najít v sobě sílu, chuť, radost a smysl, zdolávat překážky, i když to někdy vypadá, že se nám život hroutí pod nohama. Důležité je, že na to nejsou sami, že každý konec má i nový začátek…..

Ivana Kodetová

Doprovázet děti z dětských domovů je velký dar a odpovědnost. Nejcennější, co můžeme někomu dát, je čas, pozornost a láska. To je to, co těmto dětem chybí nejvíc. Je úžasné, že jim to skrze projekt Restart můžeme nabídnout. Na oplátku jsme svědky jejich velkých i menších úspěchů. Můžeme jim ukazovat, jak je život krásný, i ve chvílích, kdy o tom velmi pochybují.

Tereza Kramlová

RESTART je pro mě projekt, jemněji řečeno životní příběh, který vznikl z velkého srdce Veroniky a jejího velkého vnitřního zájmu o druhé, o smysluplný a naplnění život dětí z dětských domovů, o srdečnou a vzájemně vyváženou spolupráci se sponzory, partnery, o vyšší princip práce koučů, průvodců, psychologů, vychovatelů, ředitelů DD a o děti z biologických rodin, pro které je a bude vzestup dětí z DD vždy nesmírnou inspirací a uvědoměním toho, co mám a kde jsem.

Každý máme svůj příběh, který prožíváme a současně si můžeme vybrat příběh někoho dalšího, kde můžeme být nápomocní, což se obvykle propojuje a v konečném důsledku je to zase příběh jeden - a s každým dalším propojením je silnější, smysluplnější, láskyplnější a radostnější.

Ondřej Halama

Každé z dospívajících dětí si podle mě zaslouží svého parťáka na cestě životem. Jako průvodce můžu být pro své kamarády z DD vrbou, oporou, koučkou, kamarádkou. Zkrátka někým, kdo jim zůstane i po tom, co se za nimi zavřou dveře dětského domova a kdy mohou nastat situace, se kterými si neví rady. Někým, na koho se mohou vždycky s důvěrou obrátit, ať se chtějí podělit o své radosti či trápení. Podporuji je na cestě k jejich zdravému vztahu k sobě samým, šťastnému, naplněnému a úspěšnému životu.

Míša Turjančíková

Do projektu RESTART jsem se zapojila s cílem předat dětem potažmo mladým lidem své dosavadní pracovní a životní zkušenosti, o kterých jsem byla přesvědčena, že jim mohou být užitečné. Ukázalo se, že tito mladí lidé chtějí hlavně pochopení, podporu, radu a pomoc při řešení různých životních situací, a proto se mnohdy složitým situacím a možnostem řešení věnujeme společně. Jsem vděčná, že mi mladí lidé důvěřují, že se mnou sdílí své příběhy a já mohu být součástí jejich životní cesty.

Andrea Kuruczová

Je to práce krásná, tvůrčí, ale ne vždy jednoduchá. Co dítě, to jiný osud. Ale každým příběhem se táhne podobná nit - JÁ jsem ten špatný, hloupý, zlobivý, proto mě rodiče nechtěli. JÁ za to můžu, že jsem tady.

S dětmi jsme pracovali na tématech sebe-důvěra, sebe-jistota, od-puštění, práce s emocemi, strach, respekt, pokora. Ale i s tím, co je čeká po odchodu z domova, na co se připravit a co je jejich povinnost.  Učili jsme se nehodnotit a naslouchat druhému. A také umět vyhodnotit situaci a třeba si přiznat, že mám opravdu problém a mám si říci o pomoc. Vědět, že na to nejsem sám.

Děti byly úžasné a o vše se zajímaly. Nacházely si samy odpovědi a dokázaly pojmenovat co nechtějí, co cítí a začaly si více věřit.

Jana Svobodová

V práci průvodce vidím veliký smysl a moc mě baví. Mohu mladé lidi " jen tak doprovázet"- být s nimi, když je třeba, sdílet s nimi to, co momentálně potřebují, důležitá témata, řešit praktické věci, hledat spolu řešení... dávat zpětnou vazbu... motivovat, podporovat, pracovat na jejich seberozvoji... Setkání směřuji podle toho, pro co se rozhodnou, co je pro ně důležité.

Veronika Melzerová

Průvodcování mi přišlo do cesty ve chvíli, kdy jsem měla tu možnost si poslechnout Veroničin příběh. V té chvíli jsem si uvědomila, že přesně dětem z dětských domovů bych chtěla nabídnout svůj čas, přijetí a hlavně přátelství, jelikož zejména to je pro nás všechny velmi podstatné. Mít někoho, komu důvěřuji, někoho, kdo mne může inspirovat a někoho, kdo mi pomůže a poradí, když to potřebuji. Zároveň velmi vnímám i to, že já sama se od dětí a dospívajících velmi učím. Každé setkání mě vede k zamyšlení či novému poznatku a rozvíjí to mé přemýšlení zase o kousek více. Věřím, že všechna mezilidská setkání nám přináší obohacení a mají svůj smysl, i když mohou být třeba jen na chvíli.

Tereza Bydžovská

Projekt Restart vnímám jako velmi důležitý a smysluplný. Pro každého mladého člověka je obtížné vykročit samostatně do nového života a pro děti z DD obzvlášť.  Jen zdravě sebevědomý člověk se ve světě "neztratí". Těší mě práce s dětmi v DD, kdy jim můžu pomoci najít své "já", své hodnoty, věci, které jsou pro ně v životě důležité a které je budou činit šťastnými.

Iva Klaková

Napiš nám >>