Nepovoleno

Co o projektu říkají ředitelé DD?

Co mi to dalo? Víru v sebe. Lásku k sobě. Úctu k sobě. Souhlasím, zní to sobecky ale začínající, nezkušený ředitel to neskutečně potřebuje jelikož žádný manuál na to není. Jak začít? Z čeho začít? Co je důležité? Co je méně důležité? A dělám to vůbec dobře? Tohle mi pomohlo. A důležitý aspekt pro NFVK a Aumakuu, jste tam správné, znamenité bytosti 😊
Děkuji.

Tisknu Vám ruku na dálku a věřím, že, budoucnost závisí na tom, co uděláme v současnosti. /M. Gándhí/

Paní ředitelka Elena Demianová DD Kralupy nad Vltavou

Nápad pozvat ředitele dětských domovů ke společnému "startu" je úžasný. Mnohdy propadáme pocitu, že už vše umíme, všemu rozumíme, vše dokážeme bleskově vyřešit. Naši zaměstnanci to přece od nás očekávají.
Kde však čerpat novou sílu?
Účastnila jsem se všech setkání s Ondrou, Danem a kolegy v magickém prostoru centra Aumakua. Aumakua se v těchto dnech pro mě stala jakousi studnou živé vody-studnou inspirace, pohledu na sebe sama z jiných úhlů, studnou laskavé sebekritiky, něžného humoru, studnou energie pro změny.
Velmi ráda se budu k takovému zdroji vracet. Verčo, Ondro, Dane, děkuji vám za projekt START, děkuji za sebe a hlavně za všechny, kterým se po těchto setkáních bude se mnou lépe žít.

Věra Splítková
ředitelka DD Pepa, Příbram-Lazec

Projekt START byl pro mě cenným přínosem. Měla jsem možnost setkat se s řediteli dětských domovů z různých krajů v České republice, vyměnit si důležité poznatky, zkonzultovat naše problémy, získat cenné rady i navázat nové kontakty.
Pod odborným vedením Dana a Ondry z Aumakuy, jsme bezpochyby měli všichni možnost získat novou zkušenost a podněty pro další práci.
Jménem celého našeho dětského domova děkuji za Vaši spolupráci!

Mgr. Veronika Háková
zástupce ředitele DD
SŠ, ZŠ, MŠ, DD a SPC, přísp. org.
Mladá Boleslav

Darujte on-line >> Staň se patronem b