Nepovoleno

Průvodce

Průvodce je profesionálně školený a psychicky způsobilý mentor, který prošel výběrovým řízením pod odborným dozorem a v rámci NFVK dochází jednou měsíčně na profesionální supervizi. Jeho posláním je předat dětem a mladým co nejvíce zkušeností a prožít společně všechny nové situace. Díky němu mohou svůj životní restart projít s důvěrou v sebe samého a vizí kvalitního dospělého života.

Na samém začátku setkávání si spolu stanoví individuální plán, na kterém budou 2x měsíčně pracovat a procházet témata, která ho připraví na život „tam venku“ - např. dokončené vzdělání, výběr vhodného zaměstnání, finanční hospodaření, bydlení, kvalitní vztahy, plnění povinností vůči státu. Spolu také zjišťují, kde jsou jeho silné stránky, jeho potenciál, a kam naopak mířit nemá.

Po odchodu z dětského domova se spolu setkávají až do naplnění tohoto plánu a především do stabilizování životní situace samostatného, mladého člověka. Jejich přátelství většinou trvá dál.

Důvod, proč dětem chceme nabídnout možnost dospívat po boku svého průvodce vychází ze reálné situace v Česku (skoro 6 dětí z 10 se po odchodu z dětského domova dopouští trestné činnosti, nejčastěji se potýkají s drogami, alkoholem, prostitucí a gamblerstvím. Dle výzkumu 70 % bezdomovců prošlo ústavní péčí). Chceme, aby všechny děti dostaly stejnou příležitost prožít svůj život důstojně.

Napiš nám >>