Nepovoleno

O programu Restart

Co je RESTART

Projekt je zaměřený na dospívající z dětského domova, které jej budou v blízké době opouštět a pokračovat samostatně do dospělého života. Před tento krok do neznáma jsou většinou postaveni sami a neinformovaní, bez možnosti se na kohokoli obrátit. V rámci programu jim nabízíme možnost navázat blízký vztah, pocítit bezpečí, důvěru a podporu. 

Vize

Naší vizí je, aby měl každý mladý člověk, který opouští brány dětského domova, možnost před odchodem navázat individuální a podpůrný vztah, který bude pokračovat i v letech dospělých. Aby věděl, jak bude nyní jeho život probíhat, dokázal se o sebe postarat, mohl se spolehnout sám na sebe, ale kdykoli i na průvodce, který je tu pro něj. Aby se stal soběstačným člověkem a zařadil se do společnosti důstojně a s odvahou.

Mise

Každý mladý člověk, který projeví zájem, získá svého průvodce, se kterým se setkává minimálně rok před odchodem z dětského domova, aby mohl vzniknout vztah založený na důvěře, vedoucí jak k pocitu bezpečí a jistoty, tak soběstačnosti a informovanosti. 

Průvodce je námi školený mentor, který prošel psychickou způsobilostí a jednou měsíčně dochází na profesionální supervizi. Jeho posláním je předat dětem a mladým co nejvíce zkušeností a prožít společně všechny nové prožitky. Díky němu mohou svůj životní restart projít s důvěrou v sebe samého a vizí kvalitního dospělého života.

Na samém začátku setkávání si spolu stanoví individuální plán, na kterém budou 2x měsíčně pracovat a procházet témata, která ho připraví na život „tam venku“ - např. dokončené vzdělání, výběr vhodného zaměstnání, finanční hospodaření, bydlení, kvalitní vztahy, plnění povinností vůči státu. Spolu také zjišťují, kde jsou jeho silné stránky, jeho potenciál, a kam naopak mířit nemá.

Po odchodu z dětského domova se spolu setkávají až do naplnění tohoto plánu a především do stabilizování životní situace samostatného, mladého člověka. Jejich přátelství většinou trvá dál.

 

Napiš nám >>