Nepovoleno

Chci se stát průvodcem

Chceš se stát Průvodcem a být svému svěřenému mlaďochovi mentorem i přítelem, stát mu po boku při jeho vstupu do dospělosti?

Níže se dozvíš všechny předpoklady a podmínky, mezitím nám můžeš rovnou poslat své CV.

Ozvi se nám!

 

Abyste se mohli přihlásit jako nový průvodce, je třeba splňovat tyto požadavky:

 • plnoletost, bezúhonnost
 • absolvované pedagogické vzdělání nebo
  kurz seberozvoje či koučinku
  případně jen doložitelnou praxi v tomto odvětví
 • psychická způsobilost, na základě splněné podmínky zákona číslo 109/2002 Sb. paragrafu 18 (další podmínky upravuje zákon číslo 563/2012 Sb., o pedagogických pracovnících)

Co nabízíme my:

 • psychologické testy pro ověření psychické způsobilosti, pokud zájemce ještě nemá
 • vstupní psychologický pohovor v rámci výběrového řízení s Prof. PhDr. Radkem Ptáčkem, Ph.D.

Role a cíl průvodce:

 • sestavit s mladistvými individuální plán (dokončené vzdělání, plynulý odchod z dětského domova, výběr vhodného zaměstnání, finanční hospodaření, bydlení, kvalitní vztahy, plnění povinností vůči státu)
 • předat mladistvým co nejvíce zkušeností do běžného života
 • průvodce pracuje s mladistvým minimálně rok a půl před odchodem z dětského domova & rok a půl po odchodu z dětského domova, do doby naplnění individuálního cíle mladistvého
 • setkání probíhají 2x do měsíce, možnost také telefonického nebo online kontaktu mimo pravidelná sezení dle potřeb mladistvého
 • setkání mladistvého a průvodce jsou založena na dobrovolné bázi a probíhají individuálně
 • projekt trvá po dobu školního roku

Další povinnosti průvodce:

 • další vzdělávání v rámci NFVK s akreditovanými školiteli (jako je finanční gramotnost, sexualita, sebevzdělávání, psychická rovnováha mladistvého apod.)
 • účast na pravidelném setkání průvodců se supervizorem jednou měsíčně, případně lze také individuálně
 • pravidelná komunikace s vedením dětského domova
Napiš nám >>