Nepovoleno

Program

Pracujeme s dětmi a mladými dospělými z dětských domovů - a také s řediteli a vychovateli.

Opíráme se o heslo Děti z dětského domova ztrácí domov dvakrát - poprvé, když jsou odebrány biologické rodině a podruhé, když vychází z dětského domova do reálného světa. A je pro nás těžká představa, že se nemají kam vrátit, uchýlit do bezpečí, s kým se poradit, na koho se obrátit.

Našimi programy se pokoušíme o zlepšení situace, na níž zatím neexistuje řešení. Není dosud možné, aby se neděla vůbec a systém šel ruku v ruce s dětmi, ale chtěli bychom, aby to pro ně bylo celé snazší. 

Aby se už z prostředí dětského domova, kde jsou plně zabezpečeny, řešil jejich budoucí domov. Aby věděly, kam jdou, jak si zařídí kvalitní život, co musí uskutečnit, kam chtějí a mají směřovat.

A aby prošly tou cestou s někým, koho znají a důvěřují mu.

Pokud mají děti či mladí dospělí z DD zájem, nabízíme jim vlastního průvodce, nebo pokud je třeba, mají možnost docházet na terapii ke kompetentnímu terapeutovi.

Nechceme nahrazovat rodiče, ale vytvořit v dětech pocit důvěry, který jim nikdo jiný nenabídne.

Dáváme jim možnost, že je provedeme obdobím mezi ukončením pobytu v dětském domově a stabilizovaným, samostatným, dospělým životem. Jsme tu proto, aby se vydaly dobrým směrem, dokázaly se spolehnout samy na sebe a pokračovaly svým životem odvážně a důstojně. 

Naším cílem je umožnit mladým dospělým snadnější vstup do reálného života skrze nové a často i krizové situace. Smazat zkreslené představy a ukázat jim, jak to skutečně ve světě chodí. Kde důvěřovat, kde být ostražitý - jak si zařídit vlastní domov - práci - rodinu - hospodařit s penězi - navazovat kvalitní vztahy - k čemu cílit - jak žít.

Být tu pro ně ve chvíli, kdy je to nelehké. Vytvořit k tomu kvalitní vztah, o který se mohou opřít. Říct a myslet vážně Jsem tady pro Tebe, za všech okolností“. Naši službu nikomu nenutíme. Naopak, pomocnou ruku nabízíme všem, kdo o ni stojí, neodmítneme nikdy nikoho.

V rámci NFVK běží dva programy, kterými úspěšně měníme situaci dětí i dětských domovů:

PROGRAM RESTART


Doprovázení dětí do samostatného, dospělého života

Je důvodem, proč fond vznikl, je jeho alfou i omegou. Nabízí mladým dospělým z DD vlastního průvodce, který za nimi přichází a společně nastavují plán jeho budoucnosti, řeší aktuální témata a prochází situace, které je brzy venku čekají. Doprovázení je začátkem neohraničené (minimálně rok a půl před jeho odchodem z DD, možné je začít i mnohem dříve) a končí pak při vzájemné dohodě se supervizorem a na základě vyhodnocení dětského klinického psychologa. Navázaný přátelský vztah ale většinou nadále trvá.

Jsi dítě z DD a potřebuješ pomoci, nebo bys rád/a měl/a svého Průvodce? Ozvi se nám!

Chceš se stát Průvodcem? Vidíš, co musíš splňovat, psychickou způsobilost lze dělat u nás. Můžeš rovnou poslat své CV. Ozvi se nám!

Kdo je průvodce se dozvíš zde (odkaz). Ve spolupráci s odborníky na péči o mladistvé mimo vlastní domov vznikla metodika (odkaz), sloužící jako základ pro práci našich průvodců. Nejde však konstantně aplikovat na každého, konkrétní situace jsou tak organické, že pracujeme především také intuitivně a s citem.

Absolvoval jsi terapeutický výcvik a chceš poskytovat terapii v rámci DD? Ozvi se nám!

PROGRAM START


Podpůrné setkávání a seberozvoj ředitelů a vychovatelů

Zkušenost s benefity práce na sobě a možnosti Prostoru jedna s kvalifikovaným Ondřejem v čele byly impulsem nabídnout příležitost k seberozvoji i ředitelům dětských domovů. Pokud ředitel pracuje individuálně s vlastními podněty, jeho vnitřní klid se automaticky otiskuje do jeho práce. Pokud navíc pracuje i v rámci týmu, dětský domov může fungovat lépe jako celek a vytvářet harmonii vnitřního světa v dětském domově, která je pro ně nesmírně důležitá. Podstatou je, aby ředitel našel a udržel vizi, kam směřuje, a kam směřuje jeho tým - a jako konečný jmenovatel i dítě. Chtěli jsme jim nabídnout, aby se všem dohromady dobře žilo a prostředí v dětském domově bylo především podporující a ucelené, směřované k dětem.

Jste ředitel/ka či vychovatel/ka z DD a rád/a byste se sám/a, nebo se svým týmem zapojil/a do projektu Start? Nebo je ve Vašem DD dítě, které by svého Průvodce uvítalo, či mladý dospělý, který už domov opouští? Ozvěte se nám!

Kompetentnost, transparentnost, závazek jsou pro nás zásadní body, na nichž práci stavíme.

Veronika svými slovy…

Když se po devíti letech existence Nadačního fondu na něj podívám, v mých očích vypadá jako velmi zdařile zasazené semínko, které jsem po celou dobu poctivě zalévala. Semínko rostlo, vzkvétalo, a nyní v něm vnímám obrovský potenciál k tomu, aby se děly velké věci napříč dětskými domovy po celé republice a systému péče o ně. 

Mezitím mnoho dětí vstoupilo do reálného života jako dospělí, samostatní lidé, mnoho vedení dětských domovů prošlo restrukturalizací nebo s velkou odvahou cílí k tomu, aby byli pro své děti těmi nejkvalitnějšími životními učiteli, a v neposlední řadě mnoho průvodců pravidelně pracuje na tom, aby byli pevnou oporou svým mladým dospělým, zakoušejícím svět z nového úhlu pohledu.

Už nepoužívám pojem „pomoc“, už vím, že Nadační fond dělá mnohem více, než že pomáhá zalepit rány a staví se do role zachránce obětí. Jeho působnost se rozšířila daleko za hranice mých představ a vykonává pečlivou práci, která hýbe celou strukturou dětských domovů, což má samozřejmě obrovský vliv na děti, ty děti, kterým jednou snad nebude potřeba zpětně tolik pomáhat, jako spíše o ně od samého začátku dobře pečovat, vnitřně je kvalitně připravit a materiálně vybavit na život za branami dětského domova, na svět tam venku.

Fond se stal zády, páteří celé sítě dětí, ředitelů a vychovatelů, kteří podnikají kroky ke změnám, netouží jen po lepších podmínkách, ale pracují spolu s námi na jejich uskutečnění. A to se opravdu děje, den za dnem se mění základní přístupy kapacit a dětem se konečně dostává pozornosti tam, kde je skutečná mezera v systému. Toho všeho je fond strůjcem, dozorujícím elementem a patronem. Zprostředkováváme službu těm, kdo o ni stojí - a že je to počet!

…a ačkoli se z označení „Holka z děcáku“ pomalu vyvazuji, i já jsem v dětském domově vyrostla - a právě proto mohu při své práci čerpat ze zkušeností, které mi velmi pomáhají dělat ji skutečně autenticky a opravdově, nesnažit se o pomoc, která jen tak sklouzne po povrchu, ale hledat konkrétní řešení, odpovědi na úplně základní otázky, pokrýt potřeby každého jednotlivého mlaďocha, vycházejícího z dětského domova do neznáma samostatného, dospělého života.

Napiš nám >>