Nepovoleno

Kdo je průvodce?

Skoro 6 dětí z 10 se po odchodu z dětského domova dopouští trestné činnosti, nejčastěji se potýkají s drogami, alkoholem, prostitucí a gamblerstvím. Dle výzkumu 70 % bezdomovců prošlo ústavní péčí.

Na základě této problematiky vznikl projekt ,,RESTART‘‘, který se zaměřuje na mladistvé v dětských domovech, kteří se blíží odchodu nebo již žijí mimo dětský domov.

A proto NFVK vysílá do dětských domovů tzv. PRŮVODCE.

 

 

Kdo je průvodce?

 • vždy plnoletý, bezúhonný
 • psychicky způsobilý, na základě splněné podmínky zákona číslo 109/2002 Sb. paragrafu 18 (další podmínky upravuje zákon číslo 563/2012 Sb., o pedagogických pracovnících)
 • prošel osobním pohovorem s dětským psychologem
 • má pedagogické vzdělání
 • má praxi v oboru
 • pro průvodce je povinné další vzdělávání s akreditovanými školiteli (jako je finanční gramotnost, sexualita, sebevzdělávání, psychická rovnováha mladistvého apod.)
 • na práci každého průvodce dohlíží jednou měsíčně pověřený supervizor/psycholog

Cíl projektu:

 • sestavit s mladistvými individuální plán (dokončené vzdělání, plynulý odchod z dětského domova, výběr vhodného zaměstnání, finanční hospodaření, bydlení, kvalitní vztahy, plnění povinností vůči státu)
 • předat mladistvým co nejvíce zkušeností do běžného života

Plán projektu:

 • setkání mladistvého a průvodce jsou založena na dobrovolné bázi a probíhají individuálně
 • průvodce pracuje s mladistvým minimálně rok a půl před odchodem z dětského domova, a rok a půl po odchodu z dětského domova, do doby naplnění individuálního cíle mladistvého
 • setkání probíhají 2x do měsíce, možnost také telefonického nebo online kontaktu mimo pravidelná sezení dle potřeb mladistvého
 • projekt trvá po dobu školního roku
 • možnost koučingu personálu dětského domova
 • pravidelná komunikace s vedením dětského domova

 

,,Dítě z dětského domova ztrácí domov dvakrát!‘‘

Napiš nám >>