Nepovoleno

Kulatý stůl

Právě teď probíhá zasedání “kulatého stolu” s názvem Odchod mladých lidí z ústavní péče!!!
My jsme se bohužel nemohli zúčastnit, ale promluví tam za nás ten nejpovolanější, pan senátor Jiří Šesták. Je to totiž člověk se ❤️ na právem místě.
Včera jsme byli v diagnostickém ústavu v Plzni, kde jsme se s panem ředitelem Vanžurou, shodli na následujících bodech, které by podle nás rozhodně neměly být opomenuty:

Chybějícím aspekt pro plynulý odchod mladistvého z dětského domova je lidský vztah, který by trval v dětském domově i následně po odchodu z něj. My tento vztah vytváříme v projektu Restart, mezi dítětem a tzv. průvodcem.
Stejné podmínky při odchodu mladistvých z dětského domova, tedy sjednocení podoby podpory, kterou mladistvý od dětského domova dostane ( z lidského hlediska, se nám zdá nejlepší zaplacení nájmu, nikoli finanční hotovost do rukou mladistvého nebo praktické vybavení bytu).
Povinnost psychologa pro děti v každé dětském domově.
Povinnost supervizora pro pedagogy v každém dětském domově .
Povinnost u mladistvých nad 18 let zkušební bydlení, v tzv. startovacích bytech ( příprava na samostatný život).

I když jsme se nemohli zúčastnit, jsme tam celou svou bytostí, a věříme z celého srdce, že naše postřehy budou vyslyšeny a konečně se něco změní ❤️❤️.
Děkujeme panu senátorovi, že tam můžeme být skrze něj.
NFVK

Leave a comment

Napiš nám >>