Nepovoleno

Jak se cítí dítě v dětském domově?

Jak se cítí dítě v dětském domově?

Představujeme Vám výsledky naší studie v rámci projektu Nový Start s Veronikou. Tato studie se zaměřuje na děti v dětských domovech ve věku 15 let a výše.

V rámci dotazníkového šetření jsme zpracovali ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou odpovědi dětí, žijící v dětských domovech v Plzeňském a Středočeském kraji. Celkový počet respondentů byl 146 a z jejich odpovědí vyplývá, že odchod z dětského domova je pro děti velkým problémem, avšak udělají maximum pro to, aby se stejný vzorec neopakoval u jejich vlastních dětí a ty nekončily znovu v dětských domovech. Z dotazníkového šetření dále vyplývá, že je potřeba pracovat s dětmi těsně před odchodem a po odchodu z dětského domova, jelikož je to velice aktuální problém a je potřeba tuto problematiku řešit. Nejvíce kritický bod pro odcházející děti je přechod do běžného života, především v oblasti bydlení, financí a sociálních vztahů.

Nadační fond si je této problematiky vědom, a proto naším cílem je podpora všech těchto dětí v rámci našeho projektu RESTART, tak aby do běžného života vstoupily správnou nohou.
Velké poděkování patří panu prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c. a celému jeho týmu, který se na této studii podílel.

Děkujeme! Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Zdravotně sociální fakulta JU

NFVK

Leave a comment

Napiš nám >>