Nepovoleno

Důvody odebrání dětí za rok 2016

Ze statistiky vyplývá, že v průběhu roku 2016 bylo z péče rodičů v České republice odebráno celkem
3 841 dětí.
Víte z jakých důvodů, se děti odebírají z péče biologických rodin ?
Hlavním důvodem pro odebrání dítěte z péče rodičů je zanedbávání výchovy dítěte ve 1 665 případech, tedy v 43,7 %. Přibližně jedna čtvrtina dětí byla z péče rodičů odebrána z důvodu výchovných problémů dítěte přesně 24,6 % tedy 937 dětí a z jiných překážek v péči o dítě na straně rodičů, kterými se rozumí například nástup rodiče k výkonu trestu odnětí svobody, nepříznivý zdravotní stav rodiče vyžadující dlouhodobější hospitalizaci, apod., bylo odebráno 26,5 % tedy 1 010 dětí. Týrání dítěte bylo hlavním důvodem pro odebrání dítěte z péče rodičů ve 4,1 % případů tedy u 158 dětí a zneužívání dítěte v 1,1 % případů tedy 42 dětí.

Zdroj: MPSV, výkaz V20 – ČR

Leave a comment

Napiš nám >>