Nepovoleno

DD MAŠŤOV

Dne 29.3. proběhlo další sezení v DD Mašťov s naší koučkou Helenou Bedrnovou.

Na úvod setkání byla použita metoda fototapeta přání, které nosíme v srdci. Přání se vizualizovaly a potom s nimi děti dále pracovaly přes systém Vakog.

Systém Vakog je systém, kdy vnímáme a používáme naše smysly, ať už je to sluch, zrak, hmat či méně používané chuť a čich, a svým chováním prozrazujeme, který z nich upřednostňujeme například postoj hlavy, těla, rytmus apod.

Dále probíhala technika Eft neboli technika emoční svobody, kdy příčina negativních emocí je porucha v tělesném energetickém systému např. bolest v srdci. Tato metoda je nebolestivá.

Dále byla použita psychická kresba, kdy se dítě vykresluje ze svých problému pomocí barev. Z této techniky lze rozpoznat, co přesně dítě trápí.

Dále proběhla technika meditace smíchem. Smích, díky ,,smíchocvikům'', se postupně stává díky skupinové dynamice nakažlivým, spontánním a nenuceným. Potom nastává stav meditace smíchem, kdy nastává několik fází jako je odstranění posledních zábran, volný smích, při kterém člověk nabírá síly, hluboká relaxace nebo znovurozproudění energie.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří podporujete naše projekty, zvláště Autosalon Most Suzuki a Hyundai, LUKDA Trans a Ústecký kraj.

NFVK

Leave a comment

Napiš nám >>