Restart

Na základě úspěšného prvotního projektu Nadačního fondu Veroniky Kašákové – NOVÝ START S VERONIKOU, kde dochází k motivaci dětí, bylo potřeba tento projekt rozšířit do větší hloubky, a proto vznikl navazující projekt „RESTART“.

Díky pozitivním zpětným vazbám z již navštívených dětských domovů bylo potřebné projekt posunout dále: na odbornou pomoc dětem. I díky důvěře dětí Veronice mohl tento nový projekt vzniknout.

Celý projekt je založen na práci odborných koučů/terapeutů, kteří pracující intenzivně se skupinkou dětí (jedná se o děti starší 15 – ti let, blížící se odchodu z dětského domova), možná jsou také individuální sezení. Každý kouč prochází důkladným testem, tak aby byl vhodný na práci k dětem, zároveň je pravidelně monitorován dětských psychologem. Spolupracující dětský domov má vždy svého kouče, který s nimi dlouhodobě spolupracuje.

Vše je založeno na dobrovolné bázi, kde děti při pravidelných sezení s koučem pracují na podpoře svého sebevědomí, sebelásky, pracují se svými strachy, emocemi, ale také na svých silných stránkách a talentech, které mohou uplatnit v běžném životě.  Děti se učí odpustit nejen samy sobě, ale i svým rodičům, učí se specifikovat svoje problémy a rozeznat svoje vlastní emoce.

Projekt je jedinečný v tom, že se zaměřuje na dítě jako na jednotlivce, ne na celou skupinu. Cílem projektu není kvantita, ale kvalita, tedy práce s dětmi, které mají zájem na sobě pracovat a chtějí žít kvalitní život. Je důležité děti připravit na odchod z dětského domova, tak aby byly připraveny na běžný život za branami domova.