Restart

Na základě úspěšného projektu Nadačního fondu Veroniky Kašákové – NOVÝ START S VERONIKOU, kde dochází k motivaci dětí, bylo potřeba tento projekt rozšířit do větší hloubky, a proto vznikl navazující projekt „RESTART“.

Díky pozitivním zpětným vazbám z již navštívených dětských domovů bylo potřebné projekt posunout dále: na odbornou pomoc dětem. I díky důvěře dětí Veronice mohl tento projekt vzniknout.

Celý projekt je založen na práci průvodců, kteří se snaží předat co nejvíce zkušeností do běžného života mimo dětský domov. Tito průvodci prošli výběrem a školením od dětského psychologa a jejich cílem je pracovat s dětmi individuálně na tématech: sebevědomí, sebeláska, zjišťovaní vlastních silných stránek, talentů, pracují na odpuštění, příprava na odchod z dětského domova, život po dětském domově + povinnosti s tím spojené. Všechny témata mají za cíl u dětí vzbudit zájem a co nejvíce jim pomoci začlenit se do běžného života, tak aby se z dětí mohli stát plnohodnotní, samostatní, vzdělaní lidé odcházející z dětských domovů žijící kvalitními životy.

Vše je založeno na dobrovolné bázi, tak aby mezi dětmi a průvodcem vznikla důvěra, která bude přetrvávat nejen v průběhu sezení v dětských domovech, ale také i po opuštění dítěte z dětského domova. Cílová skupina projektu jsou děti starší 15 – ti let (blížící se odchodu z dětského domova).

Kromě výběru průvodců, kteří prochází testováním, tak aby byli vhodní na práci k dětem, je také důležitou složkou měsíční supervize těchto průvodců.

Projekt je jedinečný v tom, že se zaměřuje na dítě jako na jednotlivce, ne na celou skupinu. Cílem projektu není kvantita, ale kvalita, tedy práce s dětmi, které mají zájem na sobě pracovat a chtějí žít kvalitní život.